Vodovody

  • PP-R hostalen
  • Cu - měď
  • tlakové PVC
  • pozinkované potrubí
  • PE-X
  • polybutylen
  • PE - voda
Copyright © 2005 Žaneta Severová (homepage)