Záruky

Na veškeré montážní práce poskytujeme záruky v délce šedesáti měsíců, přičemž výchozím bodem pro počátek záruk je předávácí protokol.
Copyright © 2005 Žaneta Severová (homepage)